Eliminacje ZSRR (USSR Qualificatations) - 1969
USSR Championship
1969USSR Final
Total Standing

rider 1-day 2-day Total
1. Jurij Dubinin 13 15 28
2. Walerij Klementiew 14 11 25
3. Wiktor Trofimow 12 11 23
4. Władimir Gordiejew 12 8 20
5. Aleksandr Pawłow 9 10 19
6. Boris Ciechanowicz 8 9 17
7. Władimir Korniew 8 7 15
8. Boris Kopyłow 7 8 15
9. Gieorgij Iwanow 8 6 14
10. Władimir Smirnow 6 8 14
11. Anatolij Kuźmin 5 9 14
12. Wasilij Baturin 4 7 11
13. Władimir Zapleczny 1 6 7
14. Farit Szajnurow 4 1 5
15. Władimir Koczetow 3 2 5
16. Witalij Buwajew 2 2 4
17. Wiktor Kałmykow 4 0 4

Marked in blue, for Continental Qualifications 1970.

USSR Final
(1 - day)

Ufa
18.08.1969

1. Walerij Klementiew  (9)  14  2,3,3,3,3  time 
2. Jurij Dubinin  (5)  13  2,2,3,3,3   
3. Wiktor Trofimow  (6)  12  3,3,3,x,3   
4. Władimir Gordiejew  (8)  12  1,3,2,3,3   
5. Aleksandr Pawłow  (10)  3,2,1,2,1   
6. Boris Ciechanowicz  (3)  3,3,1,0,1   
7. Władimir Korniew   (12)  1,2,0,3,2   
8. Gieorgij Iwanow  (7)  0,2,3,2,1   
9. Boris Kopyłow  (2)  2,0,1,2,2   
10. Władimir Smirnow  (13)  3,1,2,-,0   
11. Anatolij Kuźmin  (1)  1,0,2,0,2   
12. Wasilij Baturin  (4)  0,1,0,2,1   
13. Farit Szajnurow  (14)  2,1,0,1,0   
14. Wiktor Kałmykow  (11)  0,1,0,1,2   
15. Władimir Koczetow  (16)  1,0,1,1,0   
16. Witalij Buwajew  (15)  0,0,2,0,0   
R. Władimir Zapleczny  (18)   
         
         
         
         
         

USSR Final
(2 - day)

Ufa
19.08.1969

1. Jurij Dubinin  (6)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Walerij Klementiew  (5)  11  2,3,3,1,2   
3. Wiktor Trofimow  (8)  11  1,3,2,3,2   
4. Aleksandr Pawłow  (10)  10  0,2,3,2,3   
5. Boris Ciechanowicz  (9)  2,0,3,2,2   
6. Anatolij Kuźmin  (2)  3,1,2,2,1   
7. Boris Kopyłow  (16)  0,1,1,3,3   
8. Władimir Gordiejew  (11)  3,2,2,1,f   
9. Władimir Smirnow  (4)  1,2,1,1,3   
10. Władimir Korniew  (15)  3,3,1,0,-   
11. Wasilij Baturin  (13)  2,2,2,0,1   
12. Gieorgij Iwanow  (1)  2,1,0,3,0   
13. Władimir Zapleczny  (18)  2,1,2,1   
14. Władimir Koczetow  (12)  1,0,0,1,0   
15. Witalij Buwajew  (3)  0,1,1,0,-   
16. Farit Szajnurow  (14)  1,0,0,-,-   
17. Wiktor Kałmykow  (7)  0,0,0,0,0   
         
         
         
         
         


 
 

semifinal
Leningrad
14-15.08.

rider 1-day 2-day Total
1. Władimir Smirnow 13 13 26
2. Wiktor Trofimow 14 11 25
3. Gieorgij Iwanow 12 13 25
4. Anatolij Kuźmin 10 14 24
5. Anatolij Pietrowski 12 11 23
6. Wasilij Baturin 12 9 21
7. Boris Gorka 7 8 15
8. Gabdrachman Kadyrow 8 6 14
9. Leonid Drbiazko 6 8 14
10. Aleksiej Krawczenko  9 4 13
11. Jurij Tierienski 6 4 10
12. Jurij Stupakow 4 4 8
13. Konstantin Krisztal 4 3 7
14. Walentin Moisiejew 1 6 7
15. Wasilij Muraszko 1 3 4
16. Wasilij Diwakow 1 0 1
17. Iwan Andriejew - 1 1


semifinal
(1 - day)

Leningrad
14.08.1969


1. Wiktor Trofimow  (5)  14  2,3,3,3,3  81,0 
2. Władimir Smirnow  (8)  13  3,3,3,3,1  79,2 
3. Wasilij Baturin  (10)  12  3,3,3,0,3  81,0 
4. Gieorgij Iwanow  (15)  12  3,3,1,3,2  79,6 
5. Anatolij Pietrowski  (12)  12  2,2,2,3,3  79,2 
6. Anatolij Kuźmin  (6)  10  1,2,3,2,2  80,2 
7. Aleksiej Krawczenko  (3)  3,2,2,2,0  80,0 
8. Gabrdachman Kadyrow  (13)  2,2,1,2,1  79,6 
9. Boris Gorka (9)  1,1,1,1,3  81,0 
10. Leonid Drobiazko  (14)  1,1,0,2,2  80,0
11. Jurij Tieriencki  (4)  2,1,2,0,1  81,4 
12. Jurij Stupakow  (2)  1,0,0,1,2  81,4 
13. Konstantin Krisztal  (16)  0,0,2,1,1  80,2 
14. Walentin Moisiejew  (11)  0,1,0,0,0  81,4 
15. Wasilij Muraszko  (1)  0,0,1,0,0  80,2 
16. Wasilij Diwakow  (7)  0,0,0,1,0  80,0 
R. Iwan Andriejew  (17)  dnr    81,0 
        82,0 
        81,4 
        ?? 
         
         semifinal
(2 - day)

Leningrad
15.08.1969


1. Anatolij Kuźmin (6)  14  3,3,3,3,2 80,3 
2. Władimir Smirnow (8)  13  1,3,3,3,3 78,8 
3. Gieorgij Iwanow  (15)  13  3,3,3,2,2  80,8 
4. Wiktor Trofimow  (5)  11  2,3,f,3,3  80,0 
5. Anatolij Pietrowski  (12)  11  1,2,2,3,3  80,6 
6. Wasilij Baturin  (10)  3,2,3,1,0  79,6 
7. Boris Gorka  (9)  2,2,1,1,2  80,2 
8. Leonid Drobiazko  (14)  1,1,2,2,2  79,8 
9. Gabdrachman Kadyrow  (13)  2,1,2,0,1  81,0 
10. Walentin Moisiejew  (11)  0,1,2,2,1  79,2 
11. Jurij Tieriencki  (4)  3,0,1,0,0  80,6 
12. Jurij Stupakow  (2)  f,0,f,1,3  81,6 
13. Aleksiej Krawczenko  (3)  f,2,0,2,0  79,0 
14. Wasilij Muraszko  (1)  2,0,0,1,-  80,0 
15. Konstantin Krisztal  (16)  0,1,1,0,1  ?? 
16. Iwan Andriejew   (17)  1,0  80,0 
17. Wasilij Diwakow  (7)  0,0,0,0,-  83,0 
        81,0 
        80,8 
        80,4 
         
         semifinal
???
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

semifinal
???


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       quartfinal
Bałakowo
08-09.08.1969rider 1-day 2-day Total
1. Władimir Gordiejew 14 12 26
2. Jurij Czekranow 13 12 25
3. Wiktor Kałmykow 14 10 24
4. Boris Ciechanowicz 13 10 23
5. Anatolij Mironow 9 13 22
6. Giennadij Puchow 10 9 19
7. Michaił Krasnow 9 10 19
8. Wiktor Kubanow 9 10 19
9. Walerij Bierieżnoj 4 9 13
10. Witalij Buwajew 5 7 12
11. Wiktor Zotow 7 4 11
12. Wiktor Wieduta 2 5 7
13. Siergiej Nowikow 4 2 6
14. Giennadij Nowosiełow 3 3 6
15. Jurij Barabanow 0 4 4
16. Michaił Gusiew 3 0 3
17. Władimir Mazanow 1 0 1

quartfinal
(1 - day)

Bałakowo
08.08.1969


1. Władimir Gordiejew  (1)  14  3,3,3,2,3  79,8 
2. Wiktor Kałmykow  (11)  14  3,3,3,3,2  84,0 
3. Jurij Czekranow   (4)  13  1,3,3,3,3  ?? 
4. Boris Ciechanowicz  (3)  13  2,2,3,3,3  80,5 
5. Giennadij Puchow  (12)  10  2,1,3,2,2  81,0 
6. Michaił Krasnow  (16)  3,0,2,1,3  83,0 
7. Wiktor Kubanow  (6)  3,2,2,1,1  82,1 
8. Anatolij Mironow  (15)  2,1,2,2,2  82,0 
9. Wiktor Zotow  (2)  0,3,0,2,2  83,0 
10. Witalij Buwajew  (14)  1,1,1,1,1  83,5 
11. Walerij Bierieżnoj  (8)  0,0,2,1,1  81,5 
12. Siergiej Nowikow  (10)  1,0,2,1,0  81,0 
13. Giennadij Nowosiełow  (7)  2,0,1,0,-  82,0 
14. Michaił Gusiew  (5)  1,1,1,0,0  80,5 
15. Wiktor Wieduta  (13)  0,2,0,0,0  83,0 
16. Jurij Barabanow  (9)  0,0,0,0,0  83,2 
R. Władimir Mazanow  (17)  81,5 
        ?? 
        83,0 
        ?? 
         
         

quartfinal
(2 - day)

Bałakowo
09.08.1969


1. Anatolij Mironow  (7)  13  3,2,2,3,3  82,0 
2. Władimir Gordiejew  (10)  12  0,3,3,3,3  83,0 
3. Jurij Czekranow  (8)  12  1,3,3,3,2  84,0 
4. Boris Ciechanowicz  (11)  10  3,3,3,1,0  84,5 
5. Wiktor Kałmykow  (4)  10  2,1,1,3,3  83,5 
6. Michaił Krasnow  (2)  10  3,2,1,2,1  82,0 
7. Wiktor Kubanow  (16)  10  2,2,2,2,2  83,0 
8. Giennadij Puchow  (5)  2,3,3,1,0  81,5 
9. Walerij Bierieżnoj  (15)  3,1,2,2,1  86,0 
10. Witalij Buwajew  (9)  2,2,2,1,0  85,0 
11. Wiktor Wieduta  (12)  1,0,0,1,3  82,0 
12. Wiktor Zotow (14)  0,0,0,2,2 83,0 
13. Jurij Barabanow (3)  4 1,0,1,0,2 85,0 
14. Giennadij Nowosiełow  (6)  0,1,1,0,1  84,0 
15. Siergiej Nowikow  (13)  1,1,-,-,-  84,0 
16. Michaił Gusiew  (1)  0,0,0,0,0  82,0 
R. Władimir Mazanow  (17)  0,0,0  81,0 
        84,0 
        ?? 
        ?? 
         
         


quartfinal
Daugavpils
10-11.08.1969
 
rider 1-day 2-day Total
1. Leonid Drobiazko 14 11 25
2. Wadim Wolski 12 13 25
3. Anatolij Kuźmin 12 12 24
4. Aleksiej Krawczenko 12 12 24
5. Anatolij Pietrowski 6 14 20
6. Jurij Stupakow 10 10 20
7. Wasilij Baturin 11 7 18
8. Wasilij Diwakow 8 8 16
9. Boris Stupakow 6 9 15
10. Iwan Andriejew 5 6 11
11. Jurij Iliczkowicz 9 - 9
12. Aleksandr Podgorny 5 3 8
13. Giennadij Wjunow 2 5 7
14. Władimir Iwaniszyn 5 - 5
15. Andriej Dziadyk 3 - 3
16. Wasilij Zinowjew - 3 3
17. Andriej Wingra - 3 3
18. Iwan Rybnikow - 3 3
19. Jarosław Waligora 0 1 1

quartfinal
(1 - day)

Daugawpils
10.08.1969

1. Leonid Drobiazko  (7)  14  3,3,3,3,2  time 
2. Aleksiej Krawczenko  (9)  12  3,3,f,3,3   
3. Wadim Wolski  (8)  12  2,2,2,3,3   
4. Anatolij Kuźmin  (4)  12  3,3,2,2,2   
5. Wasilij Baturin  (1)  11  2,2,3,2,2   
6. Jurij Stupakow  (13)  10  3,1,1,2,3   
7. Jurij Iliczkowicz  (14)  1,2,3,f,3   
8. Wasilij Diwakow  (11)  2,2,2,1,1   
9. Boris Stupakow  (12)  f,1,3,1,1   
10. Anatolij Pietrowski  (10)  6 1,3,0,1,1  
11. Aleksandr Podgorny (16)  0,0,1,3,1  
12. Władimir Iwaniszyn (3)  f,0,1,2,2  
13. Iwan Andiejew (15)  5 2,1,1,1,0  
14. Andriej Dzadyk  (5)  1,0,2,f,-   
15. Giennadij Wjunow  (2)  1,1,0,ef,ef   
16. Jaroslaw Waligora  (6)  ?,?,?,?,?   
         
         
         
         
         
         

quartfinal
(2 - day)

Daugawpils
11.08.1969

1. Anatolij Pietrowski    14  3,2,3,3,3  time 
2. Wadim Wolski    13  3,2,2,3,3   
3. Anatolij Kuźmin     12  3,3,0,3,3   
4. Aleksiej Krawczenko    12  2,3,3,2,2   
5. Leonid Drobiazko    11  2,2,2,3,2   
6. Jurij Stupakow    10  1,3,3,2,1   
7. Boris Stupakow     2,1,2,1,3   
8. Wasilij Diwakow    3,0,1,2,2   
9. Wasilij Baturin    ef,3,1,2,1   
10. Iwan Andriejew    2,1,ns,1,2   
11. Giennadij Wjunow    1,1,2,1,ef   
12. Aleksandr Podgorny    0,0,3,0,0   
13. Wasilij Ziniwiew    0,2,0,0,1   
14. Andriej Winga    1,1,1,0,0   
15. Iwan Rybnikow    ef,ef,1,1,1   
16. Jarosław Waligora    ?,?,?,?,1   
         
         
         
         
         
         


 
 

quartfinal
Saławat
10-11.08.1969

rider 1-day 2-day Total
1. Władimir Korniew 15 14 29
2. Giennadij Kurilenko 14 14 28
3. Władimir Dagajew 13 13 26
4. Wiaczesław Jakimow 9 13 22
5. Władimir Sokołow 11 11 22
6. Boris Burlajew 10 10 20
7. Anatolij Suchow 6 9 15
8. Giennadij Bykow 8 7 15
9. Piotr Chripunow 6 7 13
10. Nasibułła Sujargułow 10 2 12
11. Wiaczesław Anczutin 6 6 12
12. Szamil Nigmatulin 4 5 9
13. Iwanow 3 2 5
14. Władimir Mordowin 3 2 5
15. Chudiakow 1 2 3
16. Giennadij Soljannikow 1 2 3

quartfinal
(1 - day)

Saławat
10.08.1969

1. Władimir Korniew  (5)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Giennadij Kurilenko  (1)  14  3,2,3,3,3   
3. Władimir Dagajew  (14)  13  3,3,3,2,2   
4. Władimir Sokołow  (11)  11  3,3,2,3,0   
5. Boris Burlajew  (4)  10  2,3,1,3,1   
6. Nasibułła Sujargułow  (10)  10  2,2,3,2,1   
7. Wiaczesław Jakimow  (15)  2,2,1,2,2   
8. Giennadij Bykow  (13)  0,1,2,2,3   
9. Piotr Chripunow  (9)  1,0,1,1,3   
10. Anatolij Suchow  (8)  2,2,2,0,0   
11. Wiaczesław Anczutin  (12)  0,1,2,1,2   
12. Szamil Nigmatulin  (7)  1,1,0,0,2   
13. Iwanow  (16)  1,0,1,1,0   
14. Władimir Mordowin  (2)  0,1,0,1,1   
15. Chudiakow  (3)  1,0,0,0,-   
16. Giennadij Soliannikow  (6)  0,0,0,0,1   
         
         
         
         
         
         


quartfinal
(2 - day)

Saławat
11.08.1969

1. Władimir Korniew  (14)  14  3,3,3,2,3  time 
2. Giennadij Kurilenko  (7)  14  3,3,2,3,3   
3. Władimir Dugajew  (8)  13  2,3,2,3,3   
4. Wiaczesław Jakimow  (13)  13  2,3,3,2,3   
5. Władimir Sokołow  (3)  11  3,2,1,3,2   
6. Boris Burlajew  (4)  10 2,2,1,3,2   
7. Anatolij Suchow  (11)  3,1,3,1,1   
8. Piotr Chripunow  (12)  7 2,1,3,0,1   
9. Giennadij Bykow  (1)  1,2,1,1,2   
10. Wiaczesław Anczutin  (6)  0,2,2,2,0   
11. Szamil Nigmatulin  (5)  1,1,1,2,0   
12. Iwanow  (16)  0,0,0,0,2   
13. Chudiakow  (2)  0,0,2,0,0   
14. Władimir Mordowin  (15)  1,0,0,0,1   
15. Nasibułła Sujargułow  (10)  0,1,0,1,0   
16. Giennadij Soliannikow  (9)  1,-,0,1,-   
         
         
         
         
         
         quartfinal
Sterlitamak
10-11.08.1969
 
rider  1-day  2-day  Total 
1. Władimir Korniew  15  14  29 
2. Giennadij Kurylenko  14  14  28 
3. W. Dagajew  13  13  26 
4. Wiaczesław Jakimow  13  22 
5. Władimir Sokołow  11  11  22 
6. Borys Burłajew  10  10  20 
7. Anatolij Suchow  15 
8. G. Bykow  15 
9. Pietr Chripunow  13 
10. Nasibułła Najargułow  10  12 
11. W. Anczutin  12 
12. Szamil Nigmatulin 
13. Iwanow 
14. W. Mordowin 
15. Chudiakow 
16. G. Soliannikow 


quartfinal

Sterlitamak
10.08.1969
(1-day)


1. Władimir Korniew  (5)  15  3,3,3,3,3  time 
2. Giennadij Kurylenko  (1)  14  3,2,3,3,3   
3. W Dagajew  (14)  13  3,3,3,2,2   
4. Władimir Sokołow  (11)  11  3,3,2,3,0   
5. Borys Burłajew  (4)  10  2,3,1,3,1   
6. Nasibułła Sajargułow  (10)  10  2,2,3,2,1   
7. Wiaczesław Jakimow  (15)  2,2,1,2,2   
8. G. Bykow  (13)  0,1,2,2,3   
9. Pietr Chripunow  (9)  1,0,1,1,3   
10. Anatolij Suchow  (8)  2,2,2,0,0   
11. W. Anczutin  (12)  0,1,2,1,2   
12. Szamil Nigmatullin  (7)  1,1,0,0,2   
13. W. Mordowin  (2)  0,1,0,1,1   
14. Iwanow  (16)  1,0,1,1,0   
15. G. Soliannikow  (6)  0,0,0,0,1   
16. Chudiakow  (3)  1,0,0,0,-   
         
         
         
         
         
         


 

quartfinal

Sterlitamak
11.08.1969
(2-day)

1. Władimir Korniew  (14)  14  3,3,3,2,3  time 
2. Giennadij Kurylenko  (7)  14  3,3,2,3,3   
3. W. Dagajew  (8)  13  2,3,2,3,3   
4. Wiaczesław Jakimow  (13)  13  2,3,3,2,3   
5. Władimir Sokołow  (3)  11  3,2,1,3,2   
6. Borys Burłajew  (4)  10  2,2,1,3,2   
7. Anatolij Suchow  (11)  3,1,3,1,1   
8. Pietr Chripunow  (12)  2,1,3,0,1   
9. G. Bykow  (1)  1,2,1,1,2   
10. W. Anczutin  (6)  0,2,2,2,0   
11. Szamil Nigmatullin  (5)  1,1,1,2,0   
12. Iwanow  (16)  0,0,0,0,2   
13. Chudiakow  (2)  0,0,2,0,?   
14. Nasibułła Sajargułow  (10)  0,1,0,1,0   
15. W. Mordowin  (15)  1,0,0,0,1   
16. G. Soliannikow  (9)  1,-,0,1,-   
         
         
         
         
         
         Facebook 'Like' Button
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 445944 visitorstutaj!